Σχετική Νομοθεσία (Χαρβάτι)

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 2354 ΦΕΚ 764/29.08.1997
Συμπληρωματική κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας, στις θέσεις: ........, Παλλήνη, ........κλπ των Δήμων .... και των Κοινοτήτων ......, Π.Πεντέλης, Ν.Πεντέλης, .... Ν. Αττικής.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΦΕΚ 755/21.10.1988
Καθορισμός ζωνών προστασίας του όρους Πεντέλη, χρήσεων και όρων δόμησης αυτών.

Έγγραφο Υπουργείου Γεωργίας της 15/11/1978
ΘΕΜΑ: Παρέχονται πληροφορίες για οικιστική αξιοποίηση εκτάσεως Οικοδ. Συν/σμών "ΞΕΝΙΑ", "ΤΕΚΤΟΝ" και "ΔΕΗ" στην περιοχή Παλλήνης.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ 225/27.08.1953
Ν.Δ. 2535. Περί καθορισμού τμήματος αποστραγγισθεισών γαιών και περί άλλων τινών διατάξεων, αφορωσών εις τάς γαίας ταύτας.....2

Βρίσκεστε εδώ: Home ΧΑΡΒΑΤΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ